ผู้ว่าการ กปภ. รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผู้ว่าการ กปภ. รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี”

17 มกราคม 2563


ผู้ว่าการ กปภ. รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี”

          พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส มอบประกาศเกียรติคุณรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี"สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ให้กับ ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) ในงานประกาศเกียรติคุณรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดินและบุคคลตัวอย่างแห่งปี" ประจำปี 2563ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

 
เลื่อนขึ้นข้างบน