กปภ.สาขาเลย ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเลย ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง


กปภ.สาขาเลย ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

วันนี้ (17 มกราคม 2563) นายบุญส่ง ธิติกาญจน์พจนา ผู้จัดการ กปภ.สาขาเลย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ ณ กปภ.สาขาเลย เพื่อร่วมกันหารือ วางแนวทาง เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเลย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำดิบสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาเลย เพื่อวางแนวทางในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน