กปภ.สาขาจันดี ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันดี ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช


กปภ.สาขาจันดี ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 14  มกราคม 2563 กปภ.สาขาจันดี  ภายใต้การบริหารงานของนายสุคนธ์  ชูรักษา ตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี มอบหมายให้หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมบริจาคโลหิต ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมอำเภอช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน