กปภ. บูรณาการร่วมกองทัพบกเตรียมรับมือภัยแล้ง ปี 63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. บูรณาการร่วมกองทัพบกเตรียมรับมือภัยแล้ง ปี 63


กปภ. บูรณาการร่วมกองทัพบกเตรียมรับมือภัยแล้ง ปี 63

           นายธงชัย ระยะกุญชร ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมประชุมหารือกับกองทัพบก เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีแถลงข่าวและเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2563 โดยทั้งสองหน่วยงานจะบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยมี พลตรี นิรันดร ศรีคชา ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธาน ณ กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 

เลื่อนขึ้นข้างบน