กปภ. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

08 มกราคม 2563


กปภ. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

           การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง กปภ. 3 สาขาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำดิบ ซึ่งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตปกติ จึงจำเป็นต้องปรับลดแรงดันการจ่ายน้ำ

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง มีความรุนแรงกว่าปกติ กปภ. ได้ประสานความร่วมมือจากกรมชลประทานมาโดยตลอด แต่ด้วยปริมาณน้ำเก็บกักในเขื่อนมีน้อย ไม่เพียงพอที่จะปล่อยมาผลักดันน้ำเค็ม จึงส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปา ทั้งนี้ กปภ. ได้บริหารจัดการน้ำดิบที่มีคุณภาพ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำประปาแต่ก็ยังมีปริมาณน้ำที่จำกัด ทำให้น้ำประปาในปัจจุบันมีความเค็มเจือปน ผู้ใช้น้ำอาจรับรู้รสชาติของน้ำประปาที่มีรสกร่อยบ้าง ในพื้นที่ อ.เมือง อ.บางปะกง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ น้ำประปา ในช่วงดังกล่าวควรจะใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภค สำหรับผู้ป่วยบางกลุ่มควรระวังการดื่มน้ำประปา ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ อย่างไรก็ตาม กปภ. ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐานและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้น้ำ

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่อง จนกว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝน จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อรักษาปริมาณ น้ำต้นทุนที่มีอยู่ในขณะนี้ให้เหลือเพียงพอ ยืดระยะเวลาในการจ่ายน้ำประปาให้ยาวนานที่สุด เพื่อฝ่าวิกฤติภัยแล้งในปี 2563 นี้ไปให้ได้ หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการหรือต้องการแจ้งปัญหาการใช้น้ำประปา สามารถแจ้งได้ที่ แอปพลิเคชั่น PWA 1662 และ PWA Line Official: @pwathailand หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน