มท.3 ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำแล้งเมืองปทุมธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.3 ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำแล้งเมืองปทุมธานี

08 มกราคม 2563


มท.3 ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำแล้งเมืองปทุมธานี

        ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3)และคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ กปภ.สาขาธัญบุรี หลังพบปัญหาน้ำในลำคลองลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง จนกระทบการใช้น้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร โดยได้ตรวจสอบการผลิตน้ำประปาตลอดจนตรวจการสูบน้ำ จากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าปริมาณน้ำจะเพียงพอ ไปจนถึงช่วงฤดูฝน ขอความร่วมมือประชาชนประหยัดน้ำและเฝ้าติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563

 
เลื่อนขึ้นข้างบน