กปภ. เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุน ตรวจความเค็มเข้มทุกชั่วโมง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุน ตรวจความเค็มเข้มทุกชั่วโมง

07 มกราคม 2563


กปภ. เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุน ตรวจความเค็มเข้มทุกชั่วโมง

 

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา ย้ำ ! เก็บตัวอย่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาตรวจสอบทุกชั่วโมง ค่าความเค็มยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการผลิตน้ำประปา ซึ่งประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงยังสามารถบริโภคน้ำประปาได้อย่างปลอดภัย

         นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง จนมีน้ำเค็มรุกเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญของ กปภ. ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับการอุปโภคบริโภคน้ำประปา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กปภ.สาขาที่รับน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงอาจได้รับผลกระทบต่อขั้นตอนและกระบวนการผลิตน้ำประปา นั้น จากการลงพื้นที่ของทีมนักวิทยาศาสตร์ในช่วงเช้าวันนี้ (7 มกราคม 2563) พบว่าค่าความเค็มในแหล่งน้ำดิบ ณ สถานีสูบน้ำดิบวัดไก่เตี้ย (กปภ.สาขาปทุมธานี) วัดได้ 0.16 กรัม/ลิตร ซึ่งยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการผลิตน้ำประปา (ค่าความเค็มไม่ควรเกิน 0.50 กรัม/ลิตร) แม้ว่าแหล่งน้ำดิบของ กปภ. ยังมีค่าความเค็มในระดับที่ไม่เกินมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม กปภ. ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐานและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งนี้ ประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถอุปโภคน้ำประปาได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแน่นอน 

          นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้ กปภ.สาขาปทุมธานี ยังคงรับน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยามาผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชนพื้นที่ อ.เมือง (บางส่วน) อ.สามโคก และ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ได้ตามปกติ แม้ว่าระดับความเค็มจะเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตแต่อย่างใด หากในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง กปภ.จะงดสูบน้ำดิบจนกว่าค่าความเค็มจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ จึงจะสูบน้ำเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อให้บริการประชาชนต่อไป ทั้งนี้ ในช่วงที่ยังคงมีความเสี่ยง ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งที่เริ่มส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์ เพื่อรักษาปริมาณน้ำต้นทุนในขณะนี้ให้เหลือเพียงพอสำหรับช่วงฤดูแล้งที่ใกล้ถึงนี้ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน