กปภ. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2562

24 ธันวาคม 2562


กปภ. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2562

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น(SOE Award) ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใต้แนวคิด "พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล" โดยมี ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้ กปภ. ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม "ประเภทดีเด่น" จากผลงาน "ชุดทดสอบค่าเหล็กในน้ำแบบแผ่นเทียบสี" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

 
เลื่อนขึ้นข้างบน