กปภ.เตรียมพร้อมดูแลให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เตรียมพร้อมดูแลให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

23 ธันวาคม 2562


กปภ.เตรียมพร้อมดูแลให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมในการดูแลและให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - วันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อสร้างความมั่นใจและเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำอย่างเต็มที่

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนชาวไทย ส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็นิยมเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลายจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งอาจทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น จึงได้กำชับ กปภ. ทั้ง 234 สาขา เตรียมพร้อมให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำประปาอย่างเข้มงวด และเฝ้าระวังสภาวการณ์ภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง หรือภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอยู่เวรยาม กวดขันการเข้าออกบริเวณโรงผลิตน้ำประปา พร้อมตรวจตราและเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ผู้ใช้น้ำปิดวาล์วน้ำพร้อมตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านก่อนออกเดินทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยสิ้นเปลืองและป้องกันการจ่ายค่าน้ำประปาที่สูงเกินกว่าปกติ

            ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กปภ. ทั้ง 234 สาขา พร้อมให้บริการน้ำประปาในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเต็มที่และทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สถานการณ์  ภัยแล้งแล้วในบางพื้นที่ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการหรือต้องการแจ้งปัญหาการใช้น้ำประปา สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชั่น PWA1662 และ PWA Line Official: @pwathailand หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน