กปภ. บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

20 ธันวาคม 2562


กปภ. บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

        นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแผนงานพัฒนาโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9และเพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการแก้มลิงณ มูลนิธิชัยพัฒนา บางพลัด กทม.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน