กปภ. บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา


กปภ. บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

        นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแผนงานพัฒนาโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9และเพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการแก้มลิงณ มูลนิธิชัยพัฒนา บางพลัด กทม.

เลื่อนขึ้นข้างบน