กปภ. - กฟภ. ลงนาม (MOU) โครงการ “ไฟฟ้าขอน้ำ ประปาขอไฟ” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. - กฟภ. ลงนาม (MOU) โครงการ “ไฟฟ้าขอน้ำ ประปาขอไฟ”

16 ธันวาคม 2562


กปภ. - กฟภ. ลงนาม (MOU) โครงการ “ไฟฟ้าขอน้ำ ประปาขอไฟ”


นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "ไฟฟ้าขอน้ำ ประปาขอไฟ" ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยประชาชนสามารถขอน้ำประปา - ไฟฟ้า แจ้งท่อแตก ท่อรั่ว ไฟฟ้าตก และ ไฟฟ้าดับ ณ จุดบริการเดียว โดยมี นายสุรวุฒิ น้อยนิมิตร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมลงนามในพิธีฯ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน