กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ต้อนรับปีใหม่ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ต้อนรับปีใหม่ 2563

09 ธันวาคม 2562


กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ต้อนรับปีใหม่ 2563

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2563 ผ่าน "โครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน" บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญฟรีไม่มีค่าแรง เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ขานรับโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด "ส่งความห่วงใย ส่งสุขทั่วไทย ส่งใจถึงประชาชน" ล่าสุด กปภ. ได้จัดทำ "โครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน" โดยส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ กปภ. ลงพื้นที่ทั่วประเทศให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านผู้ใช้น้ำโดยไม่คิดค่าแรง เพื่อให้ผู้ใช้น้ำมีระบบประปาที่
ถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ ลดการเกิดน้ำสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ. กับผู้ใช้น้ำ ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2563

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ใช้น้ำที่ได้รับบริการในโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน จาก กปภ. จะมีระบบประปาภายในบ้านที่อยู่ในสภาพดีมีมาตรฐาน ลดภาระการใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบประปา รวมทั้งลดปัญหาการสูญเสียน้ำจากการชำรุดของอุปกรณ์ประปาภายในครัวเรือน และปัจจุบัน กปภ. ได้เพิ่มความสะดวกในการติดต่อทำธุรกรรมกับ กปภ.ผ่านแอปพลิเคชัน PWA 1662 และ PWA Line Official: @pwathailand อีกด้วย ผู้ใช้น้ำที่สนใจขอรับการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านสามารถติดต่อ กปภ.สาขาที่ใช้บริการอยู่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน