กปภ.สาขาบ้านผือจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านผือจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม


กปภ.สาขาบ้านผือจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือจัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเป็นการร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบ

เลื่อนขึ้นข้างบน