การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ออกติดตามหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา โดยงานอำนวยการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ออกติดตามหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา โดยงานอำนวยการ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ออกติดตามหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา โดยงานอำนวยการ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ มอบหมายนางสาวพิชญ์สีนี กฤษ์จริจุมพล หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ออกเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา พบปัญหาส่วนใหญ่ บิลหาย , ลืม , ไม่ได้อยู่บ้าน, บ้านเช่า ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าน้ำประปา ว่ามีหลายช่องทางแล้วสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา เพื่อเป็นไปตามแผนปฎิบัติงาน ลดหนี้ค่าน้ำประปา ประจำปี2563

เลื่อนขึ้นข้างบน