กปภ.สาขาเกาะสมุย ได้เป็นวิทยากรและร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัทกรุงเทพบริการการบิน จำกัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเกาะสมุย ได้เป็นวิทยากรและร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัทกรุงเทพบริการการบิน จำกัด


กปภ.สาขาเกาะสมุย ได้เป็นวิทยากรและร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัทกรุงเทพบริการการบิน จำกัด

                  นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย มอบหมายนายศักดิ์ชัย ไชยโกวิท หัวหน้างานบริการฯและนายณรงค์ชัย ใจห้าว หัวหน้างานผลิตพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับระบบประปา ทั้งนี้ได้ร่วมศึกษาดูงานในแผนกงานซ่อมบำรุง  ณ บริษัทกรุงเทพบริการการบิน จำกัด ในวันที่ 28 และ 29 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน