การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ดำเนินกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (Home Care) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ดำเนินกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (Home Care)


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี  ดำเนินกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (Home Care)

ด้วยวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม  2562  เวลาประมาณ 09.00 – 14.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี  นำโดย นางพิมพ์อลิยา  เสงี่ยมงาม ตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (Home Care)  ณ  บริเวณศาลาวัดโคกอุดม หมู่ที่ 1  ตำบลหนองกี่  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี โดยในครั้งนี้ กปภ.สาขากบินทร์บุรีได้ทำการตั้งโต๊ะรับคำร้องนอกสถานที่เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำของ อบต.หนองกี่ ที่ประสงค์เป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ.สาขากบินทร์บุรี  ซึ่งส่วนใหญ่ตอบรับต้องการเป็นผู้ใช้น้ำประปามาขึ้นทะเบียนรับโอนรวมแล้วจำนวน 326 ราย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน