กปภ.สาขาตราด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ในกิจกรรม กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น” เพื่อน้อง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ในกิจกรรม กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น” เพื่อน้อง


กปภ.สาขาตราด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ในกิจกรรม กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น” เพื่อน้อง

เมื่อวันที่ 29พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาตราด ดยนายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงเพื่อใช้ในกิจกรรม "เดิน วิ่ง ปั่น" เพื่อน้อง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ร โรงเรียนบ้านเขาสมิง จังหวัดตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน