กปภ.เขต6และกปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลสาวะถีเรื่องติดตั้งมาตรวัดน้ำและขาดแคลนน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต6และกปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลสาวะถีเรื่องติดตั้งมาตรวัดน้ำและขาดแคลนน้ำ


กปภ.เขต6และกปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลสาวะถีเรื่องติดตั้งมาตรวัดน้ำและขาดแคลนน้ำ

ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน2562) เวลา 08.30 . ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองและหัวหน้างานในสังกัด และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) นำโดยนายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมระชุมหารือร่วมกับนายจำนงค์ พงษ์ชนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสาวะถี และคณะ จากเทศบาลตำบลสาวะถี ประชุมหารือเรื่องการติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวในชุมชน ณ ศาลากลางบ้าน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นจุดให้บริการน้ำประปาโดยเทศบาลเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย ให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ในการบริโภค-อุปโภค ช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำ โดย กปภ.สาขาขอนแก่น() ด้แจ้งว่าติดตั้งมาตรวัดน้ำทั้ง 14 หมู่บ้าน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ได้แจ้งความคืบหน้าถึงความคืบหน้าการสำรวจและประมาณราคาของผู้ใช้น้ำว่าเป็นไปตามแผนและคาดว่าจะทยอยติดตั้งได้ภายในเดือนธันวาคม 2562นี้

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน