กปภ.ข.6 เฟ้นหาสุดยอดนักบริการมือทองสมองเพชร ระดับ กปภ.เขต ประจำปี 2562 (ปีที่ 14) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.6 เฟ้นหาสุดยอดนักบริการมือทองสมองเพชร ระดับ กปภ.เขต ประจำปี 2562 (ปีที่ 14)


กปภ.ข.6 เฟ้นหาสุดยอดนักบริการมือทองสมองเพชร ระดับ กปภ.เขต ประจำปี 2562 (ปีที่ 14)

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ตลอดจนผู้อำนวยการกองในสังกัด และหัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์เฟ้นหาสุดยอดนักบริการมือทองสมองเพชร ระดับ กปภ.เขต ประจำปี 2562 (ปีที่ 14) เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ซึ่งในปี 2562 ได้มีตัวแทนจาก กปภ.สาขาในสังกัด เข้าร่วมสมัครคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่ นายพิศิษฐ์ ศรีดี สังกัด กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) นายพิทักษ์ จารัตน์ สังกัด กปภ.สาขากุฉินารายณ์ นายนพพงศ์ แก้วทะชาติ สังกัดการ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด และนางสาวกาญจนา นามเขตต์ สังกัดการ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ โดยผลการสัมภาษณ์จะประกาศในภายหลังเร็วๆ นี้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน