รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย


รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) เป็นประธานในการประชุมหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย โดยมี เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี กปภ.สาขารังสิต กปภ.สาขาคลองหลวง กปภ.สาขาธัญบุรี และ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เพื่อเร่งหาแนวทางลดน้ำสูญเสียให้ได้มากที่สุดซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอตามความต้องการ

เลื่อนขึ้นข้างบน