การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ดำเนินการออกหาน้ำสูญเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ดำเนินการออกหาน้ำสูญเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ดำเนินการออกหาน้ำสูญเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

          วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 22.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ภายใต้การบริหารงาน นางนุชนภา พิณทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก มอบหมายให้นายสุธน รัตนจินดา หัวหน้างาน 7 งานบริการฯ  และพนักงานในสังกัด ได้ดำเนินการออกหาน้ำสูญเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน  2562 โดยดำเนินการหาสาเหตุท่อแตก/ท่อรั่ว ด้วยวิธี Step Test เพื่อบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ สำรวจท่อแตก/ท่อรั่ว ตามจุดต่างๆ เพื่อดำเนินการซ่อมและแก้ไขต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน