การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ดำเนินการออกหาน้ำสูญเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ดำเนินการออกหาน้ำสูญเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

21 พฤศจิกายน 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ดำเนินการออกหาน้ำสูญเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

          วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 22.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ภายใต้การบริหารงาน นางนุชนภา พิณทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก มอบหมายให้นายสุธน รัตนจินดา หัวหน้างาน 7 งานบริการฯ  และพนักงานในสังกัด ได้ดำเนินการออกหาน้ำสูญเสีย ประจำเดือน พฤศจิกายน  2562 โดยดำเนินการหาสาเหตุท่อแตก/ท่อรั่ว ด้วยวิธี Step Test เพื่อบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ สำรวจท่อแตก/ท่อรั่ว ตามจุดต่างๆ เพื่อดำเนินการซ่อมและแก้ไขต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน