กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่ตามโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 1/2563 ณ บริเวณชุมชนต้นหาด ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่ตามโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 1/2563 ณ บริเวณชุมชนต้นหาด ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่ตามโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 1/2563 ณ บริเวณชุมชนต้นหาด ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่ตามโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 1/2563 ณ บริเวณชุมชนต้นหาด ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                    เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางเสาวนิตย์ จงจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง ได้มอบหมายให้ ทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย  ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำภายใต้โครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 1/2563 ณ บริเวณชุมชนต้นหาด ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

                      พร้อมกันนี้  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง ได้นำทีมพนักงานลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อแตก-ทั่วรั่ว พร้อมตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่ผิดปกติ บริเวณภายในหมู่บ้าน พร้อมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน