กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ...... รองผู้ว่าการ (วิชาการ) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ณ โรงสูบน้ำเเรงต่ำหนองหิน 1 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ...... รองผู้ว่าการ (วิชาการ) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ณ โรงสูบน้ำเเรงต่ำหนองหิน 1


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ...... รองผู้ว่าการ (วิชาการ) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ณ โรงสูบน้ำเเรงต่ำหนองหิน 1

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
......                                                                   
รองผู้ว่าการ (วิชาการ) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ณ โรงสูบน้ำเเรงต่ำหนองหิน 1 
......
     วันนี้ เวลา 15.00 น.  โดย นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) พร้อมนายอภินันท์ คชรัตน์ หัวหน้างานผลิต  นางศุภางค์วดี  เลวรรณ์ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ เเละพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม การสูบน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา  พร้อม สอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ได้ใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  ณ  โรงสูบน้ำเเรงต่ำหนองหิน 1 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนเเก่น 
 
งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน