กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินกิจกรรม 5 ส.

21 พฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินกิจกรรม 5 ส.

     ในวันพุธที่ 21พฤศจิกายน  2562กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ โดยนางรุ่งนภา หอมสกุล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายสุขเกษม มีสีผ่อง

หัวหน้างานผลิต และนายมงคล ดีตลอด นายช่างโยธา 7รก.ในตำแหน่งหัวหน้างานบริการฯ

พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินการทาสีและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ

สำนักงาน เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน