กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินกิจกรรม 5 ส.


กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินกิจกรรม 5 ส.

     ในวันพุธที่ 21พฤศจิกายน  2562กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ โดยนางรุ่งนภา หอมสกุล

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายสุขเกษม มีสีผ่อง

หัวหน้างานผลิต และนายมงคล ดีตลอด นายช่างโยธา 7รก.ในตำแหน่งหัวหน้างานบริการฯ

พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินการทาสีและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ

สำนักงาน เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เลื่อนขึ้นข้างบน