กปภ.สาขาจันดี ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ หน่วยบริการท่ายาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันดี ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ หน่วยบริการท่ายาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาจันดี  ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ หน่วยบริการท่ายาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี  ภายใต้การบริหารงานของนายสุคนธ์  ชูรักษา  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี  มอบหมายให้งานอำนวยการ ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ หน่วยบริการท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน