กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรม Big Clearning Day ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ณ สถานีผลิตน้ำคลองสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรม Big Clearning Day ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ณ สถานีผลิตน้ำคลองสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด


กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรม Big Clearning Day ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ณ สถานีผลิตน้ำคลองสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดย นายพินิจ ศิลาแลง ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ มอบหมายให้ นายกะเสษฐ ชอบชูผล หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสายงาน จัดกิจกรรม Big Clearning Day ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ณ สถานีผลิตน้ำคลองสะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน