กปภ.สาขาพยุหะคีรีเข้าร่วมกิจกรรม "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพยุหะคีรีเข้าร่วมกิจกรรม "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาพยุหะคีรีเข้าร่วมกิจกรรม "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี  นำโดยนายนรินทร์  จันทรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมออกหน่วยโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดหนองหมู ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ยังประชาสัมพันธ์ Line Application  ตามนโยบาย PWA 4.0 เพื่อแจ้งข้อมูลค่าน้ำ การชำระค่าน้ำ ประวัติการใช้น้ำ นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างประหยัดซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี

เลื่อนขึ้นข้างบน