กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓ ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก GECC (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓ ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก GECC


กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓ ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก GECC

     เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๒ การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓ ได้แก่ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ กปภ.สาขาอู่ทอง กปภ.สาขาปากท่อ และ กปภ.สาขาบ้านโป่ง ร่วมศึกษาดูงานเพื่อเตรียมพร้อมสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(Government Easy Contact Center : GECC) โดยการต้อนรับจาก นายไพฑูรย์ อรชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาระยอง และ นายดนัย เอกวิริยกิจ หัวหน้างาน ๘ งานอำนวยการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก พร้อมตอบข้อซักถาม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ปี ๖๓ ต่อไป ณกปภ.สาขาระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เลื่อนขึ้นข้างบน