การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 6/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 6/2563

20 พฤศจิกายน 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 6/2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 6/2563
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน โดยนางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 6/2563 พื้นที่อำเภอแม่ใจ หจังหวัดพะเยา ออกเยี่ยมเยือนผู้ใช้น้ำรายเดิม สอบถามปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปา ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา ได้ผู้ใช้น้ำรายใหม่ 5 ราย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน