การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

                    เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์  แก้วแสนชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานผลิต และพนักงานผลิตในสังกัด ดำเนินกิจกรรมโครงการ Morning Talk สนทนายามเช้า ครั้งที่ 3/63 ณ ห้องประชุมอาคาร SCADA โดยมีหัวข้อสนทนาดังนี้
- การสับเปลี่ยนผู้เข้าเวรของแต่ละหน่วยบริการเพื่อความเหมาะสม
- เตรียมการรับมือภัยแล้งปี 2563
- การส่งรายงานประจำวันของแต่ละหน่วยบริการ
- การผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพและจ่ายน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ
- การจัดการแหล่งน้ำดิบ
- OJT การทำ JAR Test 

เลื่อนขึ้นข้างบน