กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2563 ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2563 ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2563 ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2563 ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี  นำโดยนาย นรินทร์  จันทรังษี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน หัวข้อในการสนทนามีดังนี้ นโยบายจากผู้ว่าการให้ทำช่องทางสื่อสารออนไลน์ ต่างๆ เช่น Line Web site กปภ. Facebook  แถลงผลการดำเนินงาน ของงานผลิต ที่ซ่อมเครื่องจักรและประตูน้ำที่แรงดันต่ำ  โครงการ WSP,PM,WP,WI ขั้นตอนการซ่อมท่อให้ซ่อมตามแผน โครงการความปลอดภัยในการทำงาน ชีวอนามัย  , Water is Life การจัดการน้ผลิตน้ำให้มีคุณภาพโดยเฉพาะงานผลิตควบคุมดูแล , โครงการ GECC หัวหน้างานอำนวยการไปประชุมที่ กปภ.ข.10 ในวันที่ 11 พ.ย.62 และอื่นๆ-

เลื่อนขึ้นข้างบน