กปภ.สาขาชลบุรี (พ) และ กปภ.ข.1 ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 4 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) และ กปภ.ข.1 ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 4


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) และ กปภ.ข.1 ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 4

   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิศษ) โดย นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี, นายรักษา ภาคศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้น 1) รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด และการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 โดย นายสุธา สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายอาคม นามเทพ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 4 สำนักตรวจสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดประเภทผู้ใช้น้ำของ การประปาส่วนภูมิภาค ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ และลดเรื่องร้องเรียนด้าน งานจัดเก็บรายได้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กปภ.สาขาชลบุรี () จังหวัดชลบุรี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน