กองบัญชีและการเงินร่วมกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT) เรื่องการซักซ้อมการบันทึกต้นทุน/เงินรับค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อขยายเขต ผ่านเว็บไซต์ กปภ.ข.๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองบัญชีและการเงินร่วมกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT) เรื่องการซักซ้อมการบันทึกต้นทุน/เงินรับค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อขยายเขต ผ่านเว็บไซต์ กปภ.ข.๓

20 พฤศจิกายน 2562


กองบัญชีและการเงินร่วมกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT) เรื่องการซักซ้อมการบันทึกต้นทุน/เงินรับค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อขยายเขต ผ่านเว็บไซต์ กปภ.ข.๓

          วันนี้ (วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) กองบัญชีและการเงินร่วมกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training (OJT) เรื่องการซักซ้อมการบันทึกต้นทุน/เงินรับค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อขยายเขต ผ่านเว็บไซต์ กปภ.ข.๓ ให้กับหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาอ้อมน้อย, สามพราน, สมุทรสาคร, นครปฐม และสาขาราชบุรี ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาอ้อมน้อย อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้สะดวกต่อการบันทึกข้อมูลและถูกต้องครบถ้วน อันนำไปสู่การยกระดับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน