การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ณ ที่ทำการกำนันตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ณ ที่ทำการกำนันตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

20 พฤศจิกายน 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ณ ที่ทำการกำนันตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบหมายให้ นางสาวปานเลขา ทับเคลียว หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมพนักงานในสังกัด ออกรับชำระค่าน้ำประปา รับเรื่องร้องเรียน พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปาเบื้องต้น และเชิญชวนผู้ใช้น้ำเข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพื่อไว้รองรับการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ในการออกพื้นที่บริการผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จะออกบริการผู้ใช้น้ำในวันที่ ๑๗ ของทุกเดือน ณ ที่ทำการกำนันตำบลดอนยาง ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ เร่งรัดหนี้ค้างชำระ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำอีกด้วย ทั้งนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้ใช้น้ำมีความประทับใจเป็นอย่างมาก ในการเปิดให้บริการรับชำระนอกสถานที่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน