การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยนายอัครเดช เพ็ชรโชติ หัวหน้างานผลิต,นางสาวปานเลขา ทับเคลียว หัวหน้างานอำนวยการ และมิสเตอร์ประปา 
ได้รับแจ้งจากคุณสุพจน์ จินารัตน์ ผู้ใช้น้ำประปา เกี่ยวกับปัญหาน้ำประปา บ้านเลขที่ ๑๘๗ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จึงได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาตามบ้านผู้ใช้น้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปา ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ให้บริการ ได้อย่างรวดเร็ว ทันใจและสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำ
ซึ่งจากการตรวจสอบวัดค่าความขุ่น ค่า PH และค่าคลอรีน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กปภ.กำหนด

เลื่อนขึ้นข้างบน