การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2563

20 พฤศจิกายน 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2563

     วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก นำโดย นางนุชนภา พิณทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2563  ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก โดยผู้จัดการได้เน้นย้ำเรื่องการดำเนินงาน การลดน้ำสูญเสีย  หาท่อแตก ท่อรั่ว รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เป้าผู้ใช้น้ำ รวมถึงเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และ Line ของสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้ทราบและเข้าใช้งาน และแจ้งถึงการใช้สิทธ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปภ. โดยเป็นการเลือกตั้ง ผ่านเครือข่ายภายในของ กปภ.(Intranet) ภายในวันที่ 18 พ.ย.62 – 16 ธ.ค.62 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงานของแต่ละสายงาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน