กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.


กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

ด้วยในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 กปภ.สาขากบินทร์บุรี โดย นายบรรจง  สุวัฒนวิชญ์  ผู้จัดการ กปภ.สาขากบินทร์บุรี มอบหมายให้ นางพิมพ์อลิยา  เสงี่ยมงาม ตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 480  ขวด ให้กับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมเก็บขยะถนนสาย 304 จากสะพานศาลเจ้าพ่อเสือถึงหนองแต้ ในวันศุกร์ที่  22 พฤศจิกายน 2562  ณ  สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่

เลื่อนขึ้นข้างบน