การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2563

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน  2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดย นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ในพื้นที่ สี่แยกหนองนิล - บ้านทุ่งพลับ ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี  โดยออกเยี่ยมผู้ใช้น้ำ ตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในบ้าน ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วหน้าบ้าน/นอกบ้าน ให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน  เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้้ำ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

เลื่อนขึ้นข้างบน