กปภ.สาขาจันดี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันดี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์กปภ.


กปภ.สาขาจันดี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์กปภ.

วันที่ 19  พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี นำโดยนายสุคนธ์  ชูรักษา  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอช้างกลาง เพื่อร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกท่าแพ หมู่ที่ 14 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลื่อนขึ้นข้างบน