กปภ.ข.10 ประชุมพิจารณาคัดเลือก "นักบริการมือทองสมองเพชร ระดับ กปภ.เขตประจำปี 2562" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 ประชุมพิจารณาคัดเลือก "นักบริการมือทองสมองเพชร ระดับ กปภ.เขตประจำปี 2562"


กปภ.ข.10 ประชุมพิจารณาคัดเลือก "นักบริการมือทองสมองเพชร ระดับ กปภ.เขตประจำปี 2562"

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ผู้อำนวยการกองและคณะทำงานฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานในสังกัด กปภ.ข.10 เป็นนักบริการมือทองสมองเพชร ระดับเขตประจำปี 2562 และพิจารณาพนักงานรับการประกาศเกียรติคุณในโครงการ "ทำดี มีผล คนยกย่อง"  ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  

          ผลของการพิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ให้นางสาวสุนทรีย์ บุญมาเรือง พนักงานการเงินและบัญชี 6 งานอำนวยการ กปภ.สาขานครสวรรค์ เป็นนักบริการมือทองสมองเพชรระดับเขตของการประปาส่วนภูมิภาคเขต  10 ซึ่งจะเข้าสู่รอบของการพิจารณาในระดับประเทศต่อไป และนายพูนศักดิ์ บุญนันท์ ช่างเครื่องกล 6 งานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานดีเด่นของ กปภ.ข.10 ตามโครงการ "ทำดี มีผล คนยกย่อง" อีกด้วย   

เลื่อนขึ้นข้างบน