กปภ.สาขาศรีประจันต์ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีประจันต์ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2563


กปภ.สาขาศรีประจันต์ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางสาวธิดารัตน์ ศรีบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดออกพบประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้บริการเกี่ยวกับประปาในพื้นที่หน่วยบริการดอนเจดีย์ บริเวณชุมชนบ้านหัวหน้า-หินแลง หมู่ 2 .สระกระโจม.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โดยให้คำแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี  รวมถึงแจกแผ่นพับและของที่ระลึกให้กับผู้ใช้น้ำ และรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ ในการนี้ได้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี

เลื่อนขึ้นข้างบน