การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจร วิถีพุทธ “อิ่มบุญ อุ่นใจ” ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจร วิถีพุทธ “อิ่มบุญ อุ่นใจ” ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจร วิถีพุทธ “อิ่มบุญ อุ่นใจ” ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี นำโดย นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิสาขาจันทบุรี พร้อมด้วย นายจาตุรนต์ คูสว่างศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี และหัวหน้างาน ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟสัญจร ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศาลาการเปรียญชั้น 1 วัดแหลมเสด็จ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฯ

เลื่อนขึ้นข้างบน