กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำประปาให้เพียงพอ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำประปาให้เพียงพอ


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำประปาให้เพียงพอ

   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิศษ) โดย นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี, นายรักษา ภาคศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้น 1) รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด ร่วมประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำประปาให้เพียงพอในพื้นที่ อำเภอเมืองชลบุรี และพื้นที่ข้างเคียง ด้วยการสร้างโครงข่ายน้ำประปาจาก กปภ.สาขา ข้างเคียงรับเสริมน้ำประปาระหว่างกัน เพื่อรองรับการเจริญเติบโต และความต้องการใช้น้ำประปาให้เพียงพอ ยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กปภ.สาขาชลบุรี () วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน