การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

               เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ นำโดย นายศักดิ์สิทธิ์  แก้วแสนชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ดำเนินกิจกรรมโครงการ Morning Talk สนทนายามเช้า ครั้งที่ 2/63 ณ ห้องประชุมอาคาร SCADA โดยมีหัวข้อสนทนาดังนี้
- สรุปผลดารดำเนินงานประจำไตรมาส 4/2562
- มอบนโยบายในการดำเนินงานปี 2563
- มอบของที่ระลึกให้กับดาวเด่นประจำไตรมาส
- ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ

เลื่อนขึ้นข้างบน