ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำในเขตพื้นที่ให้บริการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำในเขตพื้นที่ให้บริการ


ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี  เรื่อง  ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำในเขตพื้นที่ให้บริการ

[color= red] ประกาศ

[color= red] การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำในเขตพื้นที่ให้บริการ

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี จะทำการทดสอบแรงดันน้ำ เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ำในเขตพื้นที่ให้บริการ จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ให้แก่ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง และอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 1.วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 21.00-24.00 น. บริเวณพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองท่าข้ามแนวสถานีรถไฟ ,ถนนธราธิบดี และถนนสุราษฏร์-พุนพิน ฝั่งซ้ายเข้าเมืองจรดแม่น้ำตาปีและฝั่งขวาตลอดแนวจนถึงสามแยกวัดมะปริง 2.วันเสาร์ ที่ 18 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 00.01น. - 03.00 น. บริเวณพื้นที่หมู่บ้านปากบาง พื้นที่บริเวณสถานีรถไฟทั้งหมด ตลอดถึงถนนธราธิบดีและถนนสุราษฏร์-พุนพิน (ฝั่งขวาเข้าเมืองสุราษฏร์ธานี) จนถึงหมู่บ้านการเคหะเอื้ออาทรวัดประดู่ 3. วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 21.00 น.- 24.00 น. บริเวณพื้นที่ถนนสุราษฎร์- พุนพิน ฝั่งขวาเข้าเมืองตั้งแต่ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ จนถึงหมู่บ้านสุราษฏร์วิลล่า และชุมชนตลาดบ้านกล้วย 4. วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 21.00 น.- 24.00 น. บริเวณพื้นที่ถนนสุราษฏร์-พุนพิน ฝั่งซ้ายเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่หมู่บ้านในสวนจนถึงคอสะพานท่ากูบและพื้นที่เลียบคลองไปจรดแม่น้ำตาปีทั้งหมด ในเขตพื้นที่ตำบลวัดประดู่ 5. วันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. - 24.00 น. บริเวณพื้นที่ถนนสุราษฎร์-พุนพินเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี (ฝั่งขวา) ตั้งแต่ตลาดบ้านกล้วยจนถึงคอสะพานท่ากูบ(เข้าซอยโกเตงทั้งหมด) 6.วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 00.01 น.- 03.00 น. บริเวณพื้นที่ฝั่งแม่น้ำตาปีด้านซ้ายตั้งแต่ ต.หนองไทร ,ตำบลท่าข้าม ,ตำบลพุนพิน ,ตำบลลีเล็ด และตำบลหัวเตยทั้งหมดหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเปิดจ่ายน้ำตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฏร์ธานี จึงขอให้ผู้ใช้น้ำ ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ ตามแจ้งข้างต้น ได้จัดเตรียมภาชนะ เก็บสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอ ตามวันและเวลาดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-7727-2683 ,0-7727-3483

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

เลื่อนขึ้นข้างบน