กปภ.สาขาปากพนัง ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากพนัง ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day


กปภ.สาขาปากพนัง ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

กปภ.สาขาปากพนัง ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 

                เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง  ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day   พนักงานได้ร่วมมือร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน  เพื่อสร้างความสวยงามและให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ที่มาใช้บริการ

เลื่อนขึ้นข้างบน