การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าพบนายอรุษ อยู่เป็นสุข เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน เพื่อมอบของที่ระลึก ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการใช้พื้นที่ในการผลิตน้ำของสถานีสูบจ่ายน้ำร่อนทอง และได้แนะนำการใช้งาน PWA Line Official ในการชำระค่าน้ำ, แจ้งปัญหาท่อแตกท่อรั่ว และบริการต่างๆ ของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าพบนายอรุษ อยู่เป็นสุข เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน เพื่อมอบของที่ระลึก ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการใช้พื้นที่ในการผลิตน้ำของสถานีสูบจ่ายน้ำร่อนทอง และได้แนะนำการใช้งาน PWA Line Official ในการชำระค่าน้ำ, แจ้งปัญหาท่อแตกท่อรั่ว และบริการต่างๆ ของ กปภ.


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน เข้าพบนายอรุษ อยู่เป็นสุข เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน เพื่อมอบของที่ระลึก ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการใช้พื้นที่ในการผลิตน้ำของสถานีสูบจ่ายน้ำร่อนทอง และได้แนะนำการใช้งาน PWA Line Official ในการชำระค่าน้ำ, แจ้งปัญหาท่อแตกท่อรั่ว และบริการต่างๆ ของ กปภ.

วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นำโดย นายศิริทัย สวัสดิ์อารี ผู้จัดการ กปภ.สาขาบางสะพาน พร้อมด้วยนางสาวกนิษฐา นันทจินดาหัวหน้างาน 8 งานอำนวยการเข้าพบนายอรุษ อยู่เป็นสุข เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพานเพื่อมอบของที่ระลึก และปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการใช้พื้นที่ในการผลิตน้ำของสถานีสูบจ่ายน้ำร่อนทอง เนื่องจากทาง กปภ.สาขาบางสะพาน มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ให้ได้ใช้น้ำได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และได้แนะนำการใช้งาน PWA Line Official ในการชำระค่าน้ำ, แจ้งปัญหาท่อแตกท่อรั่ว และบริการต่างๆ ของ กปภ. ให้กับบุคลากรของสำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน

เลื่อนขึ้นข้างบน