ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล


ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล

เมื่อวันศุกร์ที่​ 15​พฤศจิกายน​ 2562​นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต​ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต​5​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล​ โดยผอ.กปภ.ข.5 ​ได้ให้แนวทางการเร่งรัดลดน้ำสูญเสีย​ การลดค่าใช้จ่าย​ การประหยัดพลังงาน​ การติดตามหนี้ค่าน้ำ​ และการนำแอพพลิเคชั่นต่างๆมาช่วยส่งเสริมการให้บริการและประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้น้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล

เลื่อนขึ้นข้างบน