เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตน้ำประปา

18 พฤศจิกายน 2562


เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตน้ำประปา

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามในบันทึกการประชุม ในโครงการการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับกิจการประปาในประเทศไทยและ สปป.ลาว กับ Saitama Prefectural Public Enterprise Bureau (SPEB) ประเทศญี่ปุ่น และ รัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงเวียงจันทน์ (สปป.ลาว) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินการผลิตน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

 
เลื่อนขึ้นข้างบน