กปภ.สาขาพนมสารคาม จะดำเนินการล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำเกาะขนุน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมสารคาม จะดำเนินการล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำเกาะขนุน


กปภ.สาขาพนมสารคาม จะดำเนินการล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำเกาะขนุน

วันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม จะดำเนินการทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำเกาะขนุน ตามแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อาจส่งผลกระทบให้น้ำไหลอ่อน หรือไม่ไหลในจุดพื้นที่สูง เขตพื้นที่ตำบลเกาะขนุน , ตำบลพนมสารคาม , ตำบลบ้านซ่อง , ตำบลโคกปีบ จึงขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว จัดเตรียมสำรองน้ำให้เพียงพอ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จักจ่ายน้ำให้ตามปกติทันที

เลื่อนขึ้นข้างบน